Groesten Haus

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

راز مخفی بزرگی حالت زامبی Call Of Duty: WW2 و راه کشف آن

به رسم حالت زامبی در نسخه های پیشین، طی کردن راندهای حالت زامبی در Call Of Duty: WW2 کار بسیار دشواری است. آنقدر که برخی تمام کردن قسمت های مختلف آن را رها می کنند. اما در این نسخه یک اتاق مخفی وجود دارد. اتاقی که به این راحتی ها ...

راز مخفی بزرگی حالت زامبی Call Of Duty: WW2 و راه کشف آن