Guardians of the Galaxy 2

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اولین انیمیشین 4k کمپانی دیزنی Guardians of the Galaxy 2 خواهد بود

اولین انیمیشین 4k کمپانی دیزنی قسمت دوم انیمیشن بسیار موفق Guardians of the Galaxy خواهد بود. سرانجام شرکت دیزنی وارد عرصه ی Ultra HD می شود و فیلم های خود را با این کیفیت منتشر خواهد کرد. طرفداران محصولات این کمپانی بزرگ انیمیشن سازی چند سالی است که فیلم های ...

اولین انیمیشین 4k کمپانی دیزنی Guardians of the Galaxy 2 خواهد بود