guitar

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

جَمی (Jammy) ، گیتاری با امکانات کامل که در جیب جا می شود

جمی، یک گیتار استاندارد است که نوآوری در طراحی اش آن را به یک پدیده تبدیل کرده است. جمی در میان طرفداران گیتار و به ویژه علاقمندان به گیتار الکترونیکی مشتاقان زیادی دارد. نواختن گیتار جمی به روش استاندارد انجام می شود. با یک دست فِرِت روی دسته ی گیتار ...

جَمی (Jammy) ، گیتاری با امکانات کامل که در جیب جا می شود