Hangouts Dialer

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

با این سه برنامه تماس تلفنی دیگر با تماس گیرنده های قدیمی اندرویدی خداحافظی کنید!

امکانات بسیار زیاد تلفن های هوشمند موجب شده که از آنها فقط به عنوان وسیله ای برای برقراری تماس تلفنی استفاده نکنیم. برنامه های برقراری تماس تلفنی اندرویدی، معمولا به روز رسانی نمی شوند و هنوز ظاهر قدیمی خود را حفظ کرده اند و منصفانه است اگر بگوییم اکثر افراد ...

با این سه برنامه تماس تلفنی دیگر با تماس گیرنده های قدیمی اندرویدی خداحافظی کنید!