Hanzo

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

پوسته جدید Hanzo در Overwatch ظاهری خوشتیپ به او می بخشد

ممکن است که رویداد بعدی Overwatch اعضایش را به زمان سازمان سابقش یعنی Blackwatch باز گرداند، اما همه آن ها به جناح تاریک نمی پیوندند. Hanzo جزو اندک شخصیت هایی است که نسبت به بقیه پوسته انحصاری شسته رفته و رسمی تری دریافت می کند. Hanzo یکی از شخصیت های ...

پوسته جدید Hanzo در Overwatch ظاهری خوشتیپ به او می بخشد