HiAssistant

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

HiAssistant ؛ دستیار هوشمند هواوی هم به بازار می آید

HiAssistant دستیار هوشمند هواوی خواهد بود که قصد دارد همگام با سایر دستیاران هوشمند از جمله دستیار هوشمند گوگل، سیری ، الکسا آمازون  و کورتانا مایکروسافت و بیکسبی سامسونگ، در بازار خودنمایی کند. این روزها بازار دستیاران هوشمند حسابی داغ است و هر روز خبر جدیدی در این حوزه منتشر ...

HiAssistant ؛ دستیار هوشمند هواوی هم به بازار می آید