Hitman: Blood Money

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بازی های Hitman: Blood Money و Hitman: Absolution احتمالا برای کنسول های نسل هشتم عرضه می شوند

نسخه‌های نسل هشتمی بازی‌های Hitman: Blood Money و Hitman: Absolution در وب‌سایت رده‌بندی اروپا دیده‌شده‌اند که این امر نشان‌دهنده احتمال انتشار این دو عنوان برای کنسول‌های نسل هشتم است.

بازی های Hitman: Blood Money و Hitman: Absolution احتمالا برای کنسول های نسل هشتم عرضه می شوند