HP archives

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

همه آرشیوهای کمپانی HP در آتش سوزی کالیفرنیا نابود نشده است

نمی‌توان این موضوع را کتمان نمود که آتش سوزی های اخیر کالیفرنیا نهایت یک فاجعه انسانی بوده و خانه های بسیاری را ویران کرده است. در همین راستا، اخبار منتشر شده توسط مطبوعات مختلف نشان می‌دهد که آتش سوزی اخیر ماه اکتبر در منطقه فونتاینگرو سانتا رزا (Santa Rosa Fountaingrove)، ...

همه آرشیوهای کمپانی HP در آتش سوزی کالیفرنیا نابود نشده است