Huawei G10

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

هوآوی G10 با چهار دوربین به طور رسمی در 31 شهریور معرفی می شود

چه تعداد دوربین می توانید در یک گوشی هوشمند قرار دهید؟ به نظر می رسد که هوآوی فکر می کند پاسخ فعلی به این سوال، 4 است. این تعداد، بیان گر 4 دوربینی است که در گوشی Maimang 6 هوآوی که در آینده معرفی می شود، وجود دارد. و در روز ...

هوآوی G10 با چهار دوربین به طور رسمی در 31 شهریور معرفی می شود