io

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

خداحافظ اموجی های گوگل !

شخصا ، همیشه یکی از منتقدین اموجی های گوگل بودم، به نظرم بدترین قسمت استفاده از گوشی های مثل Nexus و Pixel همین اموجی های بد گوگل بودند. اموجی هایی که بیشتر به جای اینکه شبیه به انسان باشند به انگشت شصت پا شباهت دارند یا شاید هم شبیه به ...

خداحافظ اموجی های گوگل  !