IOC

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

پژوهشگاه اقیانوس شناسی ایران اعتبارنامه بین المللی کیفیت کسب کرد

مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی ایران مستقر در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی موفق به کسب اعتبارنامه چارچوب مدیریت کیفیت شد. به گزارش خبرگزاری مهر دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی از موفقیت در کسب اعتبارنامه «چارچوب مدیریت کیفیت» توسط مرکز ملی ...

پژوهشگاه اقیانوس شناسی ایران اعتبارنامه بین المللی کیفیت کسب کرد