Jacob's Ladder

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

زمان اکران بازسازی فیلم ترسناک Jacob’s Ladder به تأخیر افتاد

زمان اکران بازسازی فیلم ترسناک Jacob's Ladder، با تأخیر مواجه شده است، نسخه اصلی فیلم در سال 1990 و با هنرنمایی تیم رابینز در نقش اصلی اکران شده بود.

زمان اکران بازسازی فیلم ترسناک Jacob’s Ladder به تأخیر افتاد