Jeeva Wireless

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تلفن همراهی که بدون باتری و تنها با امواج نورانی و رادیویی کار می کند

آیا تا به حال در مورد تلفن هوشمندی فکر کرده اید که بتواند از آخرین تکنولوژی ها برخوردار باشد ولی نیازی به شارژ باتری نداشته باشد؟ مثلا تلفن هوشمندی که صفحه نمایش OLED داشته باشد ولی برق مورد نیازش را از هوا تامین کند و شما بدون برق و باتری ...

تلفن همراهی که بدون باتری و تنها با امواج نورانی و رادیویی کار می کند