Jelly

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

نام آشنای Jelly اینبار معرف کوچکترین تلفن هوشمند اندرویدی 4G LTE جهان

اگر به دنبال گوشی هوشمندی هستید که ابعاد آنچنان بزرگی نداشته باشد و به راحتی در جیب جا شود Jelly را می توانید به عنوان یکی از گزینه ها مد نظر داشته باشید. اگر چه در نگاه اول مشابه گوشی های تاشوی لولایی بنظر می رسد اما زمین تا آسمان ...

نام آشنای Jelly اینبار معرف کوچکترین تلفن هوشمند اندرویدی 4G LTE جهان