Jon Koum

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

مدیرعامل WhatsApp چگونه میلیاردر شد؟ ( زندگی عجیب جان کوم )

جان کوم مدیرعامل WhatsApp زمانی که پسر 16 ساله در اوکراین بود به دلیل فقر و نداشتن امکانات کافی از شهر خود به آمریکا مهاجرت کرد و نمی دانست که چه آینده ای در انتظارش است. طوفان تغییرات اوکراین سراغ زندگی جان کوم و خانواده اش هم آمده بود. اول ...

مدیرعامل WhatsApp چگونه میلیاردر شد؟ ( زندگی عجیب جان کوم )