Leviathan

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

راهنمای انجام Leviathan Raid بازی Destiny 2

نخستین Raid بازی Destiny 2 امروز صبح روی شبکه رفت و خیلی زودتر از آنچه پیش بینی میشد توسط بازیکنان فتح شد. اما این Raid که Leviathan  نام دارد آنقدرها هم ساده نیست. پیش تر انتشار و فتح آن را پوشش دادیم. سری سیاهچاله ی Leviathan Raid مجموعه از از ...

راهنمای انجام Leviathan Raid بازی Destiny 2

دار و دسته ی Destiny 2 در عرض 6 ساعت اولین Raid را فتح کردند

اولین Raid بازی Destiny 2 امروز صبح روی شبکه رفت. این Raid که Leviathan نام داشت نخستین تجربه ی سیاه چاله ای بازی بود که مدت ها از اعلام آن می گذشت. طرفداران و کاربران Destiny 2 که به شدت منتظر آنلاین شدن این بخش بودند به شدت به آن ...