Marvel Television

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

25 تصویر هنری بامزه از کراس اوور مارول با دنیاهای دیگر

با توجه به طیف وسیع طرفداران دنیای مارول، بسیاری دست به خلاقیت زده و قهرمانان این دنیا را با رسانه‌های دیگر ترکیب می‌کنند. در این مطلب 25 فن آرت (تصویر هنری که به‌وسیله طرفداران ساخته می‌شود) از کراس اوور شخصیت‌های مارول با دنیاهای دیگر را مرور خواهیم کرد.

25 تصویر هنری بامزه از کراس اوور مارول با دنیاهای دیگر