Modiran Vehicle Manufacturing Company

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

قیمت روز خودرو های ساخت و مونتاژ داخل

باتوجه به ادامه تلاطم موجود در بازار خودرو و عدم کاهش قیمت خودرو توسط خودروسازان، قیمت‌های جدید خودروهای ساخت و مونتاژ داخل در نمایندگی و همین‌طور قیمت بازار به تاریخ 9 دی 1397 را می‌توانید در این مطلب مشاهده کنید.

قیمت روز خودرو های ساخت و مونتاژ داخل

دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای انحصاری توسط شورای رقابت اعلام شد

شورای رقابت دستورالعمل جدید مربوط به تعیین قیمت خودروهای انحصاری را برای رئیس جمهور و شورای عالی هماهنگی اقتصادی جهت تایید قیمت‌ها ارسال کرد.

دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای انحصاری توسط شورای رقابت اعلام شد