Mono Studio

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بازی Insomnia The Ark تلفیقی از Fallout و Bioshock است

بازی Insomnia: The Ark عنوان نقش آفرینی داستان محوری است که توسط استودیوی Mono ساخته شده و در دنیای به نام Colossal Space metropolis جریان داد که قسمتی از یکی تمدن فراموش شده است. احتمالاً  مطلع هستید که چند سالی می شود،

بازی Insomnia The Ark تلفیقی از Fallout و Bioshock است