Mori

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

این ماژول‌های رباتی مثل یک جورچین به هم متصل می‌شوند تا کارها را به انجام برسانند

هنر باستانی ژاپنی تا زدن کاغذ به نام اُریگامی (اُری به معنی تا زدن و گامی به معنی کاغذ) شاید اولین چیزی نباشد که با فکر کردن در مورد پیشگامان تحقیقات رباتیک به ذهن شما خطور می‌کند. شاید به این دلیل که یک متخصص رباتیک در قسمت رباتیک مرکز ملی ...

این ماژول‌های رباتی مثل یک جورچین به هم متصل می‌شوند تا کارها را به انجام برسانند