Mosquito Away

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

عرضه‌ی گوشی LG K7i با قابلیتی خاص که پشه‌ها را فراری می‌دهد!

روز گذشته در کشور هند از گوشی LG K7i که به تکنولوژی خاصی موسوم به Mosquito Away برای دور کردن پشه‌ها از محیط پیرامون مجهز گردیده، رونمایی شد. البته باید این موضوع را روشن کرد که این خبر یک دروغ سیزده یا چیزی شبیه به آن نیست و واقعاً چنین ...

عرضه‌ی گوشی LG K7i با قابلیتی خاص که پشه‌ها را فراری می‌دهد!