Motiga

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

از خودگذشتگی های تیم Gigantic برای نجات این بازی

Gigantic از تاخیر، تعدیل و عدم بودجه نجات پیدا کرد بازی آنلاین Gigantic که دیروز راه اندازی شد، راه درازی را پیموده و خلق آن داستان دراماتیکی دارد که در ادامه آن را می خوانید. کریس چانگ (Chris Chung) می گوید: من آدم خوشبینی هستم. من مصر هستم که حرف ...

از خودگذشتگی های تیم Gigantic برای نجات این بازی