Mr.Robot

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

به گفته کریستین اسلیتر سریال Mr.Robot در فصل چهارم به پایان می رسد

گام بعدی برای مجموعه Mr.Robot چه خواهد بود؟ کریستین اسلیتر در مصاحبه‌ای با وب‌سایت Collider، اعلام کرد که فصل چهارم سریال Mr.Robot ممکن است فصل نهایی این مجموعه موفق باشد.

به گفته کریستین اسلیتر سریال Mr.Robot در فصل چهارم به پایان می رسد