MR

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

هلولنز های مایکروسافت تا پایان این ماه برای کاربران چینی عرضه می شوند

هلولنز های مایکروسافت یا آن طور که این شرکت آن را نام گذاری کرده، هدست های واقعیت ترکیبی “mixed reality” تا پایان این ماه در چین عرضه می‌شوند. این هدست ها ابتدا در ماه مارچ در آمریکا و کانادا برای توسعه دهندگان عرضه شدند و به تدریج به بازار کشورهایی ...

هلولنز های مایکروسافت تا پایان این ماه برای کاربران چینی عرضه می شوند