Multi User

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

آیا گجت Google Home از ویژگی چند کاربره بودن حمایت خواهد کرد؟

این روزها بازار دستیارران صوتی و دستیاران هوشمند بسیار داغ است. کمپانی های بزرگ سعی دارند در گجت های خود از این دستیاران بهره گیرند تا انجام بسیاری از امور روزمره را برای افراد آسان تر سازند. اکو دستیار صوتی آمازون و دستیار هوشمند الکسا اولین دستیاران صوتی بودند که ...

آیا گجت Google Home از ویژگی چند کاربره بودن حمایت خواهد کرد؟