multiplayer

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Crackdown 3 را می توان بهترین بازی ابرقهرمانی PC دانست

من در شهر نیو پراویدنس هستم و در شلوغ ترین ناحیه ای که می توانستم پیدا کنم ایستاده ام. اینجا محیط قسمت های neon-lit و towering city  در بازی Crackdown 3 است. میزان شلوغی خیابان ها نشان می دهد که اکنون زمان اوج ترافیک شهر است و این دقیقا همان ...

Crackdown 3 را می توان بهترین بازی ابرقهرمانی PC دانست