Multiple

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تصاویر پرتره در اینستاگرام با دریافت به روزرسانی جدید

اینستاگرام در آخرین بروزرسانی خود، ویژگی جدیدی اضافه کرده که امکان ارسال تصاویر چندگانه با خلاقیت بیشتر را به شما خواهد داد. پیش از این در ارسال تصاویر به صورت چندتایی یا Multiple ، تصاویر به حالت مربع، امکان ارسال و نمایش داشتند. در بروزرسانی اخیر، این شبکه اجتماعی محبوب ...

تصاویر پرتره در اینستاگرام با دریافت به روزرسانی جدید