MYNT3D Professional Printing 3D

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بوسیله قلم MYNT3D به تصورات خود واقعیت ببخشید

این روزها با ورود چاپگرهای سه بعدی به عرصه فناوری، جهان هر روز شاهد شکلی جدید از نوآوری و ابتکارات جالب توجه است. تصور کنید قادر به طراحی یک سوژه به شکلی سه بعدی در هوا باشید، تقریبا حالتی شبیه به آنکه با انگشتان‌‎تان طرحی را در فضا ترسیم ‌کنید. ...

بوسیله قلم MYNT3D به تصورات خود واقعیت ببخشید