nanomaterial

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

کاربرد نانومتریال جدید در باتری ها و تغییر زمان شارژ به چند ثانیه

باتری‌های قابل شارژ امروزی علی‌رغم مشکل ساز بودن برای ما بدلیل عمر کوتاه تر از ایده آل و انفجارهای گاه به گاه خود، با در نظر گرفتن توانایی نگهداری توانی قابل ملاحظه در قالب قطعه ای کوچک، چیز قابل توجهی هستند. این باتری ها می توانند بهتر شوند و امروزه ...

کاربرد نانومتریال جدید در باتری ها و تغییر زمان شارژ به چند ثانیه