Naser Malek Motiei

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ناصر ملک مطیعی درگذشت

ناصر ملک مطیعی، بازیگر قدیمی سینمای ایران شب گذشته دار فانی را وداع گفت. این بازیگر مطرح به دلیل تنگی نفس و نارسایی کلیه از مدتی پیش در بیمارستان بستری شده بود.

ناصر ملک مطیعی درگذشت