NBA 2K

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

10 بازیکن برتر در NBA 2K18

عاشقان NBA برای عرضه نهایی NBA 2K18 لحظه شماری می کنند و سازنده این بازی یعنی 2K هر چقدر به تاریخ عرضه NBA 2K18 نزدیک می شویم اطلاعات بیشتری را در اختیار ما می گذارد. یکی از حساس ترین موضوعات بازی های ورزشی قدرت بازیکنان است. 2K ده بازیکن برتر ...

10 بازیکن برتر در NBA 2K18