NBA2k18

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

شرایط عجیب ستاره NBA ، کمپانی 2K را برای بازی NBA2K18 در مضیقه گذاشت

دو تیم کاوالیرز و سلتیک یک جابجایی بزرگ در دنیای بسکتبال آمریکا داشتند که 2K را برای بازی NBA در شرایط عجیبی قرار داده است. کایری اروینگ از تیم کاوالیرز به تیم بوستون سلتیکس پیوست و با توماس معاوضه شد. دردسر بزرگ برای 2K این است که آنها ایروینگ را ...

شرایط عجیب ستاره NBA ، کمپانی 2K را برای بازی NBA2K18 در مضیقه گذاشت