Neoen

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ایلان ماسک و شرط بندی برای ساخت بزرگ ترین باتری جهان در 100 روز

ایلان ماسک رئیس شرکت تسلا، قول داده و حتی شرط بسته که می تواند ظرف 100 روز بزرگ ترین باتری دنیا را بسازد و به کار بیندازد. قمار بزرگی که اگر شرکت تسلا از پس انجام آن بر نیاید به لحاظ مالی و اعتباری ضرر هنگفتی خواهد کرد. آنچه که ...

ایلان ماسک و شرط بندی برای ساخت بزرگ ترین باتری جهان در 100 روز