Nest Cam

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بررسی دوربین مدار بسته‌ی Nest Cam

من هرگز جذبه و زیبایی دوربین های مدار بسته‌ی خانگی مثل دوربین های امنیتیِ “قناری” ،  “Nest Cam” و امثال آنها را درک نکرده ام. این ها همیشه برای من تجربه ای منحصر به فرد بوده اند. برای یک سیستم امنیتیِ مناسب به اندازه کافی قابل اطمینان نیستند و همچنین ...

بررسی دوربین مدار بسته‌ی Nest Cam