Neverware

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

سرمایه گذاری گوگل بر روی Neverware و اجرای سیستم عامل کروم روی رایانه های قدیمی

گوگل کروم یک مرورگر وب فوق العاده و حتی یک سیستم عامل خوب است. بروزرسانی‌های یکپارچه مانند آپدیت امنیتی و غیره باعث این کارایی شده و گفتنی است قدرت رایانه ای زیادی نیز برای اجرا احتیاج ندارد. این در حالیست که ویندوز هنوز در این زمینه یک شرکت غالب و ...

سرمایه گذاری گوگل بر روی Neverware و اجرای سیستم عامل کروم روی رایانه های قدیمی