New batteries

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

باتری های جدید با کارایی بالاتر و ایمنی بیشتر به بازار می آیند!

همه ما دوست داریم باتری هایی با کارایی بالاتر و هم چنین ایمنی بیشتر را مورد استفاده قرار دهیم و دانشمندان و محققان به این نیاز کاربران پاسخ داده و محققان آزمایشگاه فدرال سوییس موفق شده اند چنین باتری را با کارایی بالاتر و امنیت بیشتر رونمایی کنند. دانشمندان موفق ...

باتری های جدید با کارایی بالاتر و ایمنی بیشتر به بازار می آیند!