New World

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ویدیوی گیم پلی بازی آنلاین New World منتشر شد

ویدیوی گیم پلی بازی جهان باز آنلاین New World به صورت تصادفی در یکی از سایت‌ها منتشر شد. این نخستین بازی است که شرکت آمازون مشغول ساخت آن است.

ویدیوی گیم پلی بازی آنلاین New World منتشر شد