NHL 18

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بازی هایی که این هفته به Xbox One می آیند

این هفته برای کنسول Xbox One و کاربران آن هفته ی بزرگی است. چند عنوان بازی ورزشی بزرگ این هفته برای کنسول Xbox One منتشر خواهد شد. یک بازی مستقل هم در صف انتشار این هفته قرار دارد که نام آن Maize است. گل سرسبد بازی های ورزشی این هفته ...

بازی هایی که این هفته به Xbox One می آیند