Nicholas Jarecki

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

گری اولدمن، ارمی همر و اوانجلین لیلی در فیلم Dreamland هم‌بازی می‌شوند

فیلم Dreamland که قرار است ابتدا در برلین به نمایش درآید، افرادی چون گری اولدمن، ارمی همر و اوانجلین لیلی را به عنوان بازیگر دارد.

گری اولدمن، ارمی همر و اوانجلین لیلی در فیلم Dreamland هم‌بازی می‌شوند