Notepad++

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

چگونه کلمات را در هزاران فایل تکست با کلماتی دیگر جایگزین کنیم ؟

اگر بخواهید یک کلمه را در صد ها فایل تکست با کلمه ای دیگر جایگزین کنید چه می کنید ؟ اول از همه باید آرامش خود را حفظ می کنید و سپس نرم افزار ++notepad  و یا Replace Text  را دانلود می کنید تا این کار در عرض چند ثانیه ...

چگونه کلمات را در هزاران فایل تکست با کلماتی دیگر جایگزین کنیم ؟