ODG

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بهترین نوآوری نمایشگاه CES 2017 : عینک های ODG مدلهای R-8 & R-9

تبریک به عینک های ODG مدلهای R-8 & R-9 که برنده جایزه ما برای بهترین نوآوری در نمایشگاه  CES 2017 شدند. همانطور که می‌دانیم عینک های هوشمند مانند Google Glass هرگز نمی‌توانند در دسترس همگان باشند، اما این بار ODG به دنبال راهی است که بتواند این رویا را برای همه ...

بهترین نوآوری نمایشگاه CES 2017 : عینک های ODG مدلهای R-8 & R-9