Offline

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

گوگل با افزودن این ویژگی به پلی استور مشکل بسیاری از کاربران را برطرف کرد!

مشکل نبود اینترنت و قطع و وصل شدن آن تبدیل به یک معضل بزرگ برای اکثرا کاربران شده است! این اتفاق زمانی که در حال چک کردن سایت ها، فروشگاه ها، دانلود و استفاده از شبکه های اجتماعی و بهتر بگوییم در حال انجام کارهای مهم زندگی ! هستیم بسیار ...

گوگل با افزودن این ویژگی به پلی استور مشکل بسیاری از کاربران را برطرف کرد!