On This Day

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

فیس بوک شیوه های بیش تری برای یادآوری خاطرات در بخش خبرخوان اضافه می کند

مشخصه ” در این روز” فیس بوک، یکی از محبوب ترین مشخصه های این رسانه اجتماعی است. به طوری که به تعداد انگشت شماری از مجموعه های حافظه محور مشابهی به مجموعه خبرخوان یا Feed شما اضافه می کند. فیس بوک علاوه بر این که بخش هایی که شما در سال ...

فیس بوک شیوه های بیش تری برای یادآوری خاطرات در بخش خبرخوان اضافه می کند