Open Invention Network

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

مایکروسافت 60 هزار پتنت خود را برای کمک به لینوکس، اوپن سورس کرد

در آخرین حرکت مایکروسافت برای نشان دادن حسن نیت خود به جامعه لینوکس و بنیاد نرم افزارهای اوپن سورس، این شرکت 60 هزار پتنت خود را اوپن سورس کرد.

مایکروسافت 60 هزار پتنت خود را برای کمک به لینوکس، اوپن سورس کرد