Ophiocordyceps unilteralis

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

یافته‌های ترسناک جدید از انگل‌هایی که مورچه‌ها را به زامبی تبدیل می‌کنند!

گونه‌ای قدرتمند از انگل‌ها وجود دارند که با آلوده کردن مورچه‌ها زمام اختیار این حشرات را در دست گرفته و آ‌ن‌ها را وادار به رفتارهای عجیبی چون آویزان شدن از لبه‌ی برگ‌ها و تاب خوردن می‌کنند و به نوعی باعث تبدیل شدن طعمه‌ی خود به یک زامبی می‌شوند. اما بر ...

یافته‌های ترسناک جدید از انگل‌هایی که مورچه‌ها را به زامبی تبدیل می‌کنند!