Ouilhet

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

مصاحبه با مدیر بخش جستجوی گوگل “هکتور اوایلت”

سرویس اصلی گوگل یعنی موتور جستجو گر آن،  به راحت بودن و سادگی معروف است. هر سوالی که ذهن شما را مشغول کرده است تایپ کنید و گوگل وب سایت های مرتبط با جستجوی شما را در عرض چند ثانیه در اختیاران قرار می دهد. به همین راحتی! اما این ...

مصاحبه با مدیر بخش جستجوی گوگل “هکتور اوایلت”