Paper-like AMOLED

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

صفحه نمایش کاغذی شکل AMOLED دیگر محصول انحصاری سامسونگ نیست

روز گذشته شرکت BOE صفحه نمایش نازک کاغذی مانند  AMOLED خود را به نمایش گذاشت. این شرکت با نمایش این محصول، توانست رقیبی برای تنها تولید کننده چنین صفحه نمایش هایی در بازار شود. در اصل این شرکت توانست رقیب سامسونگ در صنعت صفحه نمایش AMOLED گردد. این کارخانه که ...

صفحه نمایش کاغذی شکل AMOLED دیگر محصول انحصاری سامسونگ نیست