Paperclips

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اعتیاد آورترین بازی موجود، ساخت گیره کاغذ توسط هوش مصنوعی

در دنیای هوش مصنوعی، آزمایش مشهوری وجود دارد که با  یک پرسش همراه است. این پرسش در عین سادگی می تواند بینهایت ترسناک باشد. پرسش این است: اگر از از هوش مصنوعی ابر- هوشمند بخواهیم گیره کاغذ درست کند چه؟ این پرسش شاید در نگاه اول ترسناک به نظر نرسد ...

اعتیاد آورترین بازی موجود، ساخت گیره کاغذ توسط هوش مصنوعی