PES2017

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

3 بازی برتر اندرویدی در ماه گذشته

Injustice 2: این بازی از هر نظر بهتر از مدل قبلی خود یعنی Injustice 1 است. Injustice 2 با هیجان بیشتر ، بازیکنان بیشتر ، حمله های ویژه مخصوص به هر قهرمانان و آدم بده های داستان تجربه خاصی از یک بازی موبایلی را برای شما به ارمغان آورده است.شما همانطور ...

3 بازی برتر اندرویدی در ماه گذشته