Pet detection

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

به روز رسانی جدید گوگل فوتوز؛ امکان تشخیص تصویر حیوانات و گوگل لنز!

گوگل فوتوز به روز رسانی جدید خوبی را در اختیار کاربران قرار داده و بسیاری از ویژگی های جدید به آن اضافه شده است. این ویژگی ها می تواند برای بسیاری از کاربران جذابیت داشته باشد. این نسخه که آخرین نسخه گوگل فوتوز می باشد، نسخه 3.6 است که کاربران ...

به روز رسانی جدید گوگل فوتوز؛ امکان تشخیص تصویر حیوانات و گوگل لنز!